Styr unna forbrukslån til ferie og fritid

      Comments Off on Styr unna forbrukslån til ferie og fritid

Når ferien nærmer seg men kontoen er tom, kan det være fristende å ty til et forbrukslån for å finansiere en tur til Syden, men det er mange grunner til at dette er en dårlig ide, noe vi her skal se nærmere på.

Ferien blir unødvendig dyr

Finansierer du ferien med et forbrukslån, sier det seg selv at den totale kostnaden på ferien blir høyere, siden du må betale etableringsgebyr, termingebyrer og renter på et kostbart lån. Penger du kunne ha brukt til andre ting, går dermed direkte til banken, noe som aldri lønner seg i det lange løpet.

Hvis vi tar et tenkt eksempel der du låner et beskjedent beløp på 30.000kr. Og fokuserer på en rask nedbetaling, slik at du betaler ned hele lånet på bare 12 måneder, så vil du uansett slite med å finne et lån som gir deg en effektiv rente på noe lavere enn 25%. Det betyr med andre ord at den totale kredittkostnaden, altså det du må betale for å låne pengene, vil komme på ca. 4.000kr. Frem for å betale 30.000kr. For ferien, betaler du altså 34.000kr. I det store og hele kanskje ikke så farlig om man må bruke 4.000kr. Ekstra, vil mange nok si. Men hva gjør du når neste års ferietur skal betales?

Du drar med deg gammel moro

Hvis du er disiplinert og klarer å nedbetale forbrukslånet du har brukt på årets ferietur, i løpet av 12 måneder, starter du med blanke ark når neste års ferie skal betales, men som vi har sett i eksempel over, 4.000kr. Fattigere enn du ellers hadde vært. Vi kan også anta at når du har fokusert på å betale ned lånet, så har du ikke hatt mulighet for å spare opp penger gjennom året, og du står dermed i nøyaktig samme situasjon neste år, og må ta opp et nytt forbrukslån for å finansiere ferieturen da. Du kommer med andre ord inn i en vond sirkel der du konstant er nødt til å låne penger for å komme på ferie, og de eneste som tjener på det, er bankene.

Små forbrukslån har ekstra høy effektiv rente

Hvis vi antar at det en vanlig, nøktern sydentur du planlegger, og ikke tre uker på luksushotell i Dubai, så vil du normalt greie deg med ca. 20.000kr. For en ferietur. Jo mindre beløp du låner, desto høyere vil den effektive renten på lånet være, og forklaringen er enkel. Når du tar opp et lån må du betale en etableringskostnad. Denne er hos de fleste banker fast og ligger på 500-1.000kr. Ved et lån på 20.000kr. Og en etableringskostnad på 1.000kr., utgjør etableringen 5% av lånebeløpet. Låner du derimot 50.000kr. Og fremdeles betaler 1.000kr. I etablering, utgjør etableringskostnaden «bare» 2%. I tillegg vil den nominelle renten på små forbrukslån normalt ligge noe høyere enn på lån med en høyere sum, noe som også er med på å dra den effektive renten på smålån oppover.

Alternativer til forbrukslån

Det beste er selvsagt å sette tæring etter næring og kutte ut ferieturen helt, eller være litt kreativ og finne på en rimeligere ferie. Man trenger ikke alltid å dra så langt bort for å få en god ferie og det finnes mange muligheter for å holde kostnadene nede. Vissheten om at man gjør det rette for privatøkonomien og ikke setter seg selv i unødvendig gjeld, bør også være med på å øke gleden ved en slik løsning.

Hvis du derimot er fast bestemt på å dra på en ferietur som krever at du låner penger, bør du se på muligheten for å få et lån fra din arbeidsgiver. Et slikt lån vil være betydelig billigere enn et forbrukslån, og du kan legge opp til et direkte trekk i lønnen din, slik at du får betalt ned lånet så raskt som mulig. Et alternativ kan også være å be om forskudd på lønn og feriepenger, slik at du kan betale for ferieturen uten å låne penger. Har du derimot bestemt deg for å ta opp et lån, så kan denne nettsiden være et sted å starte.

Brukskreditt fra 3 finansieringsselskap

      Comments Off on Brukskreditt fra 3 finansieringsselskap

Det er flere banker som tilbyr brukskreditt uten sikkerhet, som et alternativ til de mer kjente forbrukslånene. Bruksområdet til en kreditt er stort sett det samme som med et vanlig lån, med et par unntak. Forskjellene gjør at en brukskreditt kan være både rimeligere og mer nyttig, alt ettersom hva lånebehovet til søkeren er.

Brukskreditt utbetales like raskt som forbrukslån

Både forbrukslån og brukskreditt er låneprodukter som kan skaffes på dagen. Se her Søklånpådagen.com for banker som tilbyr dette. Bankene behandler søknadene mer eller mindre umiddelbart ettersom de sendes inn, og svarer med enten avslag eller et tilbud om lån eller kreditt. Signerer man låneavtalen med BankID, vil etableringen av lånet kunne skje samme dag, og dermed også utbetalingen. Når bankene averter med at du kan låne på dagen, så stemmer faktisk dette i mange tilfeller. Men, det normale er likevel at det går en dag eller to, fordi selve overførselen forsinkes noe av de ulike bankenes prosedyrer. Tidspunktet du søker på spiller naturligvis også inn (dag eller natt, helg eller ukedag).

Samme prinsipp for fastsettelse av renter

Det er heller ingen forskjell i hvordan rentene fastsettes for hver enkelt låntaker. Bankene tar utgangspunkt i den laveste nominelle renten de har. Deretter vurderes den enkelte søkerens kredittverdighet, og de som anses som de sikreste betalerne, får de beste rentetilbudene. Dermed vil det være betydelige forskjeller fra person til person, hva en brukskreditt eller et forbrukslån koster i form av rentebelastninger. Brukskredittene som du kan lese om lenger ned, krever heller ikke at søkeren stiller med sikkerhet, slik det også er vanlig for forbrukslån.

Ingen renter på ubenyttet kreditt

Når det gjelder beregningen av den fastsatte renten, er det imidlertid her det store skillet er mellom en brukskreditt og et forbrukslån. Tar du for eksempel opp et forbrukslån på 100 000 kroner, vil det beregnes renter for den til enhver tid gjenstående delen av lånet, med start på den totale lånesummen (100 000 kroner). Ettersom du betaler avdrag, krymper lånesummen, og du betaler renter for det som gjenstår. Dette skjer uavhengig av hva du gjør med pengene.

Har du en brukskreditt på samme beløp, beregnes det ikke renter i det hele tatt, før du begynner å bruke av kreditten. Og, det beregnes kun renter for den delen av kreditten du faktisk bruker. Dette styrer du via nettbanken eller over kontofon, som er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Om din brukskreditt er 100 000 kroner, og du velger å bruke eller disponere kun 30 000 kroner av dette ved å overføre til din egen brukskonto, vil det med andre ord ikke beregnes renter for de resterende 70 000 kronene. De resterende pengene er likevel fortsatt tilgjengelige så lenge kredittavtalen gjelder. Den månedlige regningen din blir da renter av de 30 000 kronene, pluss eventuelle avdrag og terminomkostninger.

Brukskreditt fra Komplett Bank

Kreditten fra Komplett Bank kalles for Fleksibelt Lån, og har en kredittramme fra 10 000 kroner og opp til 400 000 kroner. Du trenger ikke stille med sikkerhet for kreditten, på samme vis som det er med forbrukslån i andre banker. Hvor mye du betaler tilbake av benyttet kreditt per måned, styrer du til en viss grad selv. Kravet fra Komplett er at du minimum betaler påløpte renter og termingebyret. Rentene er på samme nivå som for forbrukslånene fra andre banker, med 7,9% som laveste nominelle rente, mens høyeste er på nesten 20%. Søknadene behandles individuelt, og hver enkelt søker sine rentebetingelser avhenger av deres kredittscore.

Størrelsen på etableringsgebyret (engangsbeløp) på brukskreditten fra Komplett varierer i forhold til hvor mye kreditt du tar opp. For de laveste beløpene er gebyret 490 kroner, mens det blir på hele 1 950 kroner for de høyeste beløpene. Termingebyret (månedlig) er imidlertid blant de laveste på markedet, og er i dag på 35 kroner.

Brukskreditt fra Online24

Online24 er en lånemegler som tilbyr en brukskreditt uten sikkerhet på inntil 300 000 kroner, i tillegg til et såkalt fleksibelt lån uten sikkerhet på inntil 400 000 kroner. Det fleksible lånet er også en brukskreditt, bare med et annet produktnavn. For brukskreditten på 300 000 kroner, er de månedlige tilbakebetalingene på minimum 2% av benyttet kreditt, pluss renter og termingebyr. For det fleksible lånet på 400 000 kroner, bestemmer du selv om du vil betale avdrag, mens det kreves at renter og terminomkostninger gjøres opp månedlig. De nominelle rentene starter på 7,9%, og går så oppover på samme vis som hos de andre bankene, avhengig av hvor kredittverdig du er.

Online24 formilder i tillegg vanlige forbrukslån på inntil 500 000 kroner.

Brukskreditt fra Kreditt365

Hos Kreditt365 kan man søke om brukskreditt på mellom 5 000 kroner og helt opp til 500 000 kroner uten å måtte stille med sikkerhet. Selskapet er en låneformidler som samarbeider med ulike banker, og innhenter flere tilbud basert på din ene søknad. Du betaler ikke noe for formidlingen (i henhold til Finansavtaleloven). Selve kredittene kommer fra banker som DNB og Komplett, og vil kunne ha noe forskjellige betingelser, utenom etableringsgebyret og termingebyret som er det samme, uansett hvilket tilbud du eventuelt velger. Etableringsgebyret er ellers avhengig av lånestørrelsen, og strekker seg mellom 290 kroner og 1 090 kroner. Lånemegleren Kreditt365 formidler i tillegg forbrukslån med samme beløpsgrenser.

Vær oppmerksom på den fleksible tilbakebetalingen

Det at du selv bestemmer om du vil betale avdrag eller ei på en brukskreditt, kan være en kostnadsfelle. Så fremt man ikke har ekstra utgifter en måned, og dermed for lite å rutte med, bør man absolutt betale mer tilbake enn bare renter og terminomkostninger. Jo lengre rentene løper på en kreditt, desto dyrere blir den, akkurat på samme vis som med et kredittkort. Heldigvis er brukskreditter fra de nevnte bankene gjennomgående billigere rentemessig enn kredittkortene, så fremt man ikke har veldig lav kredittscore (eller finner et ekstremt rimelig kredittkort). Likevel gjelder det samme her som med andre låneformer; det lønner seg alltid å betale raskest mulig tilbake.

Når passer brukskreditt best?

En brukskreditt kan være mer egnet enn et forbrukslån dersom du for eksempel ikke kjenner de nøyaktige kostnadene av det du låner til. Når man trenger ekstra penger til oppussing, ferier, investeringer eller lignende, kan det være ugunstig å låne både for mye og for lite. Med en brukskreditt trenger man ikke bruke mer enn til det tiltenkte formålet, og slipper rentebelastning for pengene som er til overs.

Det er også mange som ønsker seg en økonomisk buffer i tilfelle de får uventede kostnader. Har man en brukskreditt, trenger man ikke vente på neste lønning dersom vaskemaskinen går i stykker, eller bilen må repareres. Slike kreditter er også gyldige et visst antall måneder, selv om man ikke benytter seg av de. De kan også fornyes innenfor en tidsramme, slik at man slipper å gå igjennom en ny søknadsrunde med kredittsjekk og så videre.

Mer om brukskreditt kan du lese om her: 

https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/2581/nb