Brukskreditt fra 3 finansieringsselskap

      Comments Off on Brukskreditt fra 3 finansieringsselskap

Det er flere banker som tilbyr brukskreditt uten sikkerhet, som et alternativ til de mer kjente forbrukslånene. Bruksområdet til en kreditt er stort sett det samme som med et vanlig lån, med et par unntak. Forskjellene gjør at en brukskreditt kan være både rimeligere og mer nyttig, alt ettersom hva lånebehovet til søkeren er.

Brukskreditt utbetales like raskt som forbrukslån

Både forbrukslån og brukskreditt er låneprodukter som kan skaffes på dagen. Se her Søklånpådagen.com for banker som tilbyr dette. Bankene behandler søknadene mer eller mindre umiddelbart ettersom de sendes inn, og svarer med enten avslag eller et tilbud om lån eller kreditt. Signerer man låneavtalen med BankID, vil etableringen av lånet kunne skje samme dag, og dermed også utbetalingen. Når bankene averter med at du kan låne på dagen, så stemmer faktisk dette i mange tilfeller. Men, det normale er likevel at det går en dag eller to, fordi selve overførselen forsinkes noe av de ulike bankenes prosedyrer. Tidspunktet du søker på spiller naturligvis også inn (dag eller natt, helg eller ukedag).

Samme prinsipp for fastsettelse av renter

Det er heller ingen forskjell i hvordan rentene fastsettes for hver enkelt låntaker. Bankene tar utgangspunkt i den laveste nominelle renten de har. Deretter vurderes den enkelte søkerens kredittverdighet, og de som anses som de sikreste betalerne, får de beste rentetilbudene. Dermed vil det være betydelige forskjeller fra person til person, hva en brukskreditt eller et forbrukslån koster i form av rentebelastninger. Brukskredittene som du kan lese om lenger ned, krever heller ikke at søkeren stiller med sikkerhet, slik det også er vanlig for forbrukslån.

Ingen renter på ubenyttet kreditt

Når det gjelder beregningen av den fastsatte renten, er det imidlertid her det store skillet er mellom en brukskreditt og et forbrukslån. Tar du for eksempel opp et forbrukslån på 100 000 kroner, vil det beregnes renter for den til enhver tid gjenstående delen av lånet, med start på den totale lånesummen (100 000 kroner). Ettersom du betaler avdrag, krymper lånesummen, og du betaler renter for det som gjenstår. Dette skjer uavhengig av hva du gjør med pengene.

Har du en brukskreditt på samme beløp, beregnes det ikke renter i det hele tatt, før du begynner å bruke av kreditten. Og, det beregnes kun renter for den delen av kreditten du faktisk bruker. Dette styrer du via nettbanken eller over kontofon, som er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Om din brukskreditt er 100 000 kroner, og du velger å bruke eller disponere kun 30 000 kroner av dette ved å overføre til din egen brukskonto, vil det med andre ord ikke beregnes renter for de resterende 70 000 kronene. De resterende pengene er likevel fortsatt tilgjengelige så lenge kredittavtalen gjelder. Den månedlige regningen din blir da renter av de 30 000 kronene, pluss eventuelle avdrag og terminomkostninger.

Brukskreditt fra Komplett Bank

Kreditten fra Komplett Bank kalles for Fleksibelt Lån, og har en kredittramme fra 10 000 kroner og opp til 400 000 kroner. Du trenger ikke stille med sikkerhet for kreditten, på samme vis som det er med forbrukslån i andre banker. Hvor mye du betaler tilbake av benyttet kreditt per måned, styrer du til en viss grad selv. Kravet fra Komplett er at du minimum betaler påløpte renter og termingebyret. Rentene er på samme nivå som for forbrukslånene fra andre banker, med 7,9% som laveste nominelle rente, mens høyeste er på nesten 20%. Søknadene behandles individuelt, og hver enkelt søker sine rentebetingelser avhenger av deres kredittscore.

Størrelsen på etableringsgebyret (engangsbeløp) på brukskreditten fra Komplett varierer i forhold til hvor mye kreditt du tar opp. For de laveste beløpene er gebyret 490 kroner, mens det blir på hele 1 950 kroner for de høyeste beløpene. Termingebyret (månedlig) er imidlertid blant de laveste på markedet, og er i dag på 35 kroner.

Brukskreditt fra Online24

Online24 er en lånemegler som tilbyr en brukskreditt uten sikkerhet på inntil 300 000 kroner, i tillegg til et såkalt fleksibelt lån uten sikkerhet på inntil 400 000 kroner. Det fleksible lånet er også en brukskreditt, bare med et annet produktnavn. For brukskreditten på 300 000 kroner, er de månedlige tilbakebetalingene på minimum 2% av benyttet kreditt, pluss renter og termingebyr. For det fleksible lånet på 400 000 kroner, bestemmer du selv om du vil betale avdrag, mens det kreves at renter og terminomkostninger gjøres opp månedlig. De nominelle rentene starter på 7,9%, og går så oppover på samme vis som hos de andre bankene, avhengig av hvor kredittverdig du er.

Online24 formilder i tillegg vanlige forbrukslån på inntil 500 000 kroner.

Brukskreditt fra Kreditt365

Hos Kreditt365 kan man søke om brukskreditt på mellom 5 000 kroner og helt opp til 500 000 kroner uten å måtte stille med sikkerhet. Selskapet er en låneformidler som samarbeider med ulike banker, og innhenter flere tilbud basert på din ene søknad. Du betaler ikke noe for formidlingen (i henhold til Finansavtaleloven). Selve kredittene kommer fra banker som DNB og Komplett, og vil kunne ha noe forskjellige betingelser, utenom etableringsgebyret og termingebyret som er det samme, uansett hvilket tilbud du eventuelt velger. Etableringsgebyret er ellers avhengig av lånestørrelsen, og strekker seg mellom 290 kroner og 1 090 kroner. Lånemegleren Kreditt365 formidler i tillegg forbrukslån med samme beløpsgrenser.

Vær oppmerksom på den fleksible tilbakebetalingen

Det at du selv bestemmer om du vil betale avdrag eller ei på en brukskreditt, kan være en kostnadsfelle. Så fremt man ikke har ekstra utgifter en måned, og dermed for lite å rutte med, bør man absolutt betale mer tilbake enn bare renter og terminomkostninger. Jo lengre rentene løper på en kreditt, desto dyrere blir den, akkurat på samme vis som med et kredittkort. Heldigvis er brukskreditter fra de nevnte bankene gjennomgående billigere rentemessig enn kredittkortene, så fremt man ikke har veldig lav kredittscore (eller finner et ekstremt rimelig kredittkort). Likevel gjelder det samme her som med andre låneformer; det lønner seg alltid å betale raskest mulig tilbake.

Når passer brukskreditt best?

En brukskreditt kan være mer egnet enn et forbrukslån dersom du for eksempel ikke kjenner de nøyaktige kostnadene av det du låner til. Når man trenger ekstra penger til oppussing, ferier, investeringer eller lignende, kan det være ugunstig å låne både for mye og for lite. Med en brukskreditt trenger man ikke bruke mer enn til det tiltenkte formålet, og slipper rentebelastning for pengene som er til overs.

Det er også mange som ønsker seg en økonomisk buffer i tilfelle de får uventede kostnader. Har man en brukskreditt, trenger man ikke vente på neste lønning dersom vaskemaskinen går i stykker, eller bilen må repareres. Slike kreditter er også gyldige et visst antall måneder, selv om man ikke benytter seg av de. De kan også fornyes innenfor en tidsramme, slik at man slipper å gå igjennom en ny søknadsrunde med kredittsjekk og så videre.

Mer om brukskreditt kan du lese om her: 

https://www.ssb.no/a/metadata/conceptvariable/vardok/2581/nb