Fokuslån

      Comments Off on Fokuslån

Fokuslån tilbyr mindre forbrukslån i samarbeide med Thorn Privat Finans, men med litt andre lånebetingelser og muligheter for avdragsfrihet, enn om du går direkte til Thorn.

Fokuslån tilbys i intervallet 10.000kr. Til 75.000kr. med en maksimal nedbetalingstid på 80 måneder. Når du søker om lån kan du ikke velge en kortere løpetid enn 12 måneder på lånet, men som med alle andre forbrukslån, står du også her fritt til å nedbetale lånet raskere enn planlagt. Du kan med andre ord uten problemer låne 10.000kr. Og betale dem tilbake over 6 måneder, på tross av at banken bare tilbyr deg en nedbetalingsplan på 12 måneder.

Hos Fokuslån har du muligheten for å starte lånet med en kortere periode avdragsfritt. Du kan velge om du ønsker avdragsfrihet i en, to eller tre måneder, men du kan selvsagt også begynne å betale tilbake på lånet fra første dag, om du ønsker det.

Det er viktig å merke seg at den nominelle renten hos Fokuslån er relativt høy, sammenlignet med andre tilsvarende lånetilbydere på markedet. Renteintervallet på lånet ligger på 16,90% til 23,87%. På toppen av dette kommer et termingebyr på 45kr. Og et relativt høyt etableringsgebyr, noe som gjør at den effektive renten på lånet kan komme opp på over 50%. Som alltid vil den faktiske renten du blir tilbudt, avgjøres ut fra din inntekt og generelle livssituasjon, så det er ikke garantert at du vil oppnå bankens laveste annonserte rente.

Krav for å få lån hos Fokuslån

Kravet for å få innvilget et lån gjennom Fokuslån er stort sett de samme som om du hadde lånt pengene direkte av Thorn Privat finans. Du må ha en alder på minimum 20 år og være folkeregistrert som bosiddende i Norge de seneste to årene, men det spiller ingen rolle om du er norsk eller utenlandsk statsborger. Det er et krav at du har fast inntekt, men dette trenger ikke å være i form av lønn. Pensjon, trygd og stipend fra Statens lånekasse vil også regnes som fast inntekt og telle med, når det beregnes hvor mye du kan låne. Sist men ikke minst er det hos Fokuslån, akkurat som hos de aller fleste andre tilbydere av forbrukslån, et absolutt krav at du ikke har noen betalingsanmerkninger, for å få innvilget lån.